Emilia Martínez

Emilia Martínez

Emilia Martínez:  nacín á veiriña das fragas do Eume, no concello de Monfero paraiso natural, fonte da miña inspiración e berce da miña nenez, dende fai vinteseis anos vivo na Terra Chá, concello de Vilalba, «Lendas e versos» é o meu primeiro libro feito soamente por min, teño publicados varios máis con outros poetas, entre outros a colectánea Luso Galaica entre Portugal e Galicia, colaboro con Culturalia GZ, Nova poesía Guitírica – Lareira de Soños, e tamén colaboro con poetas andaluces dende fai catro anos, teño unha páxina que se chama Aperta Poética, onde escribo en galego e castelan, tamén colaboro asiduamente con Oscar de Souto e o seu programa de radio FAROS, espallando a palabra poética nas ondas, nunha poesía ceibe e galega.

Clic para acceder directamente a su/s libro/s